Bouwen op geloof

kerkhistorie  van Egmond, Bergen en Schoorl

De titel van de tentoonstelling 2017 past uitstekend bij Egmond.

Veel kerken zijn Rijks- of Gemeentemonument. Maar toch in velerlei opzicht anders, aangezien iedere geloofsgemeenschap een kerk bouwt, aangepast aan zijn eigen christelijke uitgangspunt.

Het kan gebeuren dat in de loop der eeuwen het grondbeginsel, naar aanleiding waarvan het kerkgebouw wordt geplaatst, verandert.

De St. Agnietkerk uit Egmond op Zee begint  in 1036 als  Rooms-Katholieke Kapel ter ere van St. Agniet. Nadat de Staten van Holland en West- Friesland de heerlijkheid Egmond in 1607 in handen krijgen, mag de protestantse gemeente van elke gulden die de vis aan de afslag opbrengt een stuiver nemen voor de restauratie van de nu voor protestantse erediensten te gebruiken St. Agnietkerk.

 

Dat het kerkgebouw zijn religieuze betekenis verliest en onder een andere noemer voortgaat, daar is het Museum van Egmond een voorbeeld van. In het begin van de twintigste eeuw wordt in Egmond aan Zee een Gereformeerde Kerk neergezet. Het gebouw wordt in de vijftiger jaren, vooral in de zomers te klein. “Vrienden van het Museum van Egmond”  kopen deze kerk. 28 Mei 1960 vindt de opening van het Museum van Egmond plaats.