Willem Albertus van der Walle (1909-1995) schilderde het portret van deze Egmondse. Het schilderij heeft jarenlang in het Troelstraoord te Egmond aan Zee gehangen.

Met dit plooimachientje maakte “plooivrouwtje Aagje” plooitjes in de voorrand van de zogenaamde Egmondse hulletjes.

Een octant. Dit navigatie-instrument heeft een gradenboog van een achtste deel van een cirkel.  

Het insigne van een Egmondse strandvonder. Deze bewaarde aangespoelde en opgeviste voorwerpen, totdat die door de eigenaar werden opgeëist. 

Jacob Willem Gruyter (1856-1908) schilderde deze Egmondse bomschuit. Vanaf 1873 werkte hij in Egmond aan Zee, waar hij ook stierf. 

Dit Romeins bronzen vogeltje werd in een zandlaag, waar nu de rondweg ligt, gevonden. De vinder schonk het aan het museum.

Allerlei pijpenkoppen. Op de middelste van de tweede rij staat: "de rookende wandelaar".

Het slot en de abdij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Onze laatste aanwinst, een schilderij van Roeland Koning met waarschijnlijk Gerrit Krab.