De permanente expositie is gericht op het verleden van de drie Egmonden, vanaf de prehistorie tot aan de jongste geschiedenis.

 

In 1206 liet Heer Wouter van Egmont een ringburcht bouwen. Aan het eind van de zestiende eeuw was deze burcht in één van de mooiste kastelen van de Noordelijke Nederlanden veranderd. In 1573 werd het kasteel verwoest. In 1933 werden de teruggevonden fundamenten opnieuw opgemetseld.

 

In de vitrine ziet u allerlei objecten die tijdens deze periode in de bodem gevonden werden.

Het visserskamertje geeft u een indruk hoe een vissersgezin rond 1900 woonde. Moeder de vrouw stond, zoals het huisvrouwen destijds betaamde, met het gezicht naar de deur gekeerd. Opoe ligt in de bedstee, het kleinkind zit in de kinderstoel.

 

De zwart-grijs-roze-gemarmerde schoorsteenmantel is eigenlijk veel te mooi voor een eenvoudige visserswoning. Egmonder Ab Stam, die deze techniek nog beheerste, beschilderde de schoorsteenmantel voor het museum.

Roeireddingboot no.5 is een topstuk van het museum. In 1897 werd deze zelflozende boot te water gelaten. Via acht buizen kon het water weglopen, zodat de bemanning niet meer hoefde te hozen. Daarnaast was de boot uitgerust met roodkoperen luchtkasten die gevuld waren met kurk om het drijfvermogen te vergroten.

 

De boot heeft tot 1939 dienst gedaan in Egmond. Daarna is hij gebruikt op Terschelling en in Noordwijk. Pas in 1953 werd de boot uit de vaart gehaald. In 1958 kreeg de boot een plaats in ons museum.

In 1900 stelde de Egmondse onderwijzer Arie Cornelis Bos voor herstel-en vakantiekolonies op te richten waar kinderen zes weken lang in een gezonde omgeving konden verblijven. Zo verrezen in Egmond de karakteristieke koloniehuizen. Halverwege de vijftiger jaren veranderden de opnamecriteria en wijzigde de opnameduur. De bleekneusjes werden kinderen met opvoedings-problemen en er kwamen scholen bij de huizen. Vanaf het moment dat het Rijk een onderscheid maakte tussen medische en niet-medische kinderhuizen, werden de koloniehuizen na kortere of langere tijd opgeheven.